Współpracujemy z szeregiem drukarni i agencji reklamowych, wspierając te firmy w procesie wykończenia i uszlachetnienia wszelkiego rodzaju produkcji. Ze względu na mnogość elementów z których składają się stojaki reklamowe, standy wykorzystujemy naszą halę do kompletowania elementów i scalmy je w pakiety tak, aby potem można je było rozesłać do klienta końcowego.

Ze względu na długi proces produkcyjny agencje reklamowe drukują, kaszerują, sztancują w różnych drukarniach i ze względu na dobrą obsługę z naszej strony decydują się na kompletowanie końcowe w naszej firmie. Mając wykwalifikowaną grupę pracowników radzimy sobie z dużymi nakładami. I tak możemy w krótkim czasie nakleić 20 000 wobblerów, podkleić 20 000 listew cenowych, podkleić taśmą 20 000 plakatów, dokleić nogi do standów, wszystko to robiąc i organizując tak, aby dostarczone produkty z różnych miejsc były gotowe na czas. Jednocześnie staramy się zachować dyskrecję w kwestiach pochodzenia produktu.

    Przykładowe możliwości w przeliczeniu na dwie zmiany:
  • przyklejanie taśmy dwustronnej na plakatach do 20 000 szt.
  • naklejanie wobblerów do 20 000 szt.
  • kompletowanie stendów stojaków reklamowych (15-sto elementowych) do 1000 szt.
  • wzorniki 500 elementowe do 100 szt.
  • klejenie kieszonek na teczkach reklamowych do 10 000 szt.
  • klejenie pudełek i kompletownie 5 elementów do 6000 szt.

Zrealizowane projekty

Intro-Krak ul. Makuszyńskiego 19 31-752 Kraków
tel.: +48 503 539 286 e-mail: michal@introkrak.pl